Метод Ornament (n) построение типоэлементов орнамента
Метод Ornament (n) построение типоэлементов орнамента
Синтаксис
Vector.Ornament (n)
n - номер типоэлемента (до 20).